Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı doğal karar verme davranışlarını ölçmede kullanılabilecek“Doğal Karar Verme Ölçeği”ni geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilikçalışmaları en az 10 yıl deneyimi bulunan 554 yöneticinin (63 itfaiyeci, 143 polis, 12acil servis ekibi, 184 askeri personel ve 152 yönetici) katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Ölçek geliştirme çalışmasında açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliliğiyapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş, paralel test yapılmış ve Cronbach Alphagüvenirlik değeri (?=0.809) hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, altı maddelik“doğal karar verme ölçeği” geliştirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

1

Künye