TOPRAK, BEREKET VE EL İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yeryüzündeki varlığını sürdürmek ve yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarınıkarşılamak adına pek çok çareye başvuran insanoğlu, modern teknolojinin gelişmediğiçağlarda veya teknolojik ilerlemelerle bir bağı bulunmayan kırsal mekânlarda pek çok dinselbüyüsel uygulamaya başvurmuş, pek çok inanışı benimsemiştir. Ele alınan çalışmanın amacı,insanoğlunun en eski çağlardan bu yana yeryüzündeki bereketi avına, soyuna, toprağınaçekmeye yönelik geliştirdiği, toprak, bereket ve el odaklı inanış ve uygulamaları incelemektir.İnsanın hayatî bir uzvu olan elin yaşam enerjisi, bereket ve bollukla olan ilişkisi ise bu inanışve uygulamaları çözümlemede hareket noktası olmuştur. Tarihöncesi çağlardan itibarengerek mağara gerek tapınaklarda karşılaşılan el sembolü, bolluk ve bereket sağlamak adınabaşvurulan bir unsurdur. Çalışmanın içerisinde dikkat çekilen önemli bir husus, tarih öncesiçağlardan itibaren dişil prensiple ilgili görülen el sembolünün günümüzde dahi topraklailişkili kutsal kadın imajıyla birlikte pek çok inanış ve uygulamada yer alıyor olmasıdır. Diğerönemli bir husus ise, elin kutsallığı ve bereket getiriciliğinin odak noktası olduğu tarıma bağlıinanış ve uygulamalardır. Tohumun toprağa ekiminden hasat dönemi yapılan bayramlarakadar geniş bir zaman diliminde karşılaşılan bu inanış ve uygulamalar çalışma içerisindeanaliz edilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

28

Künye