Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi: Sistematik İnceleme

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığına etkisinin literatüre dayalı olarak incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Konu ile ilgili makalelere ulaşmak için Türkçe ve İngilizce olarak “toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın sağlığı” anahtar kelimeleri Google Akademik ve Pubmed veri tabanlarında 2010-2021 yılları arasında yayınlanmış makaleler taranmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığına etkisini inceleyen 11 araştırma makalesi sistematik inceleme için değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların sağlığını en çok etkileyen nedenlerin, ekonomik fırsatların olmaması, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim olduğu belirlenmiştir. Kadının statüsünün doğrudan ve dolaylı olarak genel sağlığı, üreme sağlığını ve ruh sağlığını etkilediği sonucuna varılmıştır. Yapılan incelemelerde, kadın ve erkeklere toplumsal cinsiyet eşitliği temelli verilen eğitimin sağlık üzerine olumlu sonuçları olduğu görülmüştür. Sonuç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığını pek çok yönüyle etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında kadınlara, yaşam dönemleri boyunca sağlık durumlarını korumak, yükseltmek ve görülebilecek tüm hastalıkları önlemek amacıyla kapsamlı sağlık hizmeti sunulmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sağlık ve Toplum

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

32

Sayı

3

Künye