OECD Ülkelerinde Sefalet Endeksi ve Ekonomik Kalkınma Ekseninde Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Toplamsal Olmayan Sabit Etkili Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sağlık harcamalarındaki büyüme ve harcamayı etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi küresel bir sorundur. Bu doğrultuda çalışmada ekonomik büyüme literatüründeki son gelişmelere dayanarak, benzer ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip olan OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının belirleyicileri sefalet endeksi ve ekonomik kalkınma çerçevesinde analiz edilmiştir. Analizde veri seti ve değişkenlere ulaşılabilirlik dikkate alınarak 2001-2019 dönemini kapsayan 34 OECD ülkesi için analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde ülkelerin ekonomik kalkınma göstergesi olan reel kişi başına GSYİH (LPGDP), makroekonomik performans göstergesi olan sefalet endeksine ek olarak, kentsel nüfus, doğumda yaşam beklentisi, hane halkı harcamaları ve devlet-kurumsal faktör olarak siyasi istikrar değişkeninin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi toplamsal olmayan sabit etkili panel kantil regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sefalet endeksinin ve kişi başına GSYİH’nın incelenen her kantil düzeyinde sağlık harcamaları üzerindeki etkisi pozitif olarak tespit edilmiş, ele alınan diğer değişkenlerle birlikte elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda hükümetlerin sağlık harcamalarındaki büyümeyi bastırması için sağlık sistemini revize etmenin makroekonomik koşulları iyileştirmekten daha etkili olacağı belirtilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

82

Künye