Karma dağılım modeline dayalı sınıflandırma yönteminin diğer sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılması, doğruluk analizinin yapılması ve bilgisayar programının yazımı

Küçük Resim Yok

Tarih

2001

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu projede alan-bazında sınıflandırmaya dayalı olarak geliştirilen yeni bir eğitimli sınıflandırma yöntemi tanıtılmış ve açıklanmıştır. Alan-bazında sınıflandırmaya dayalı olarak geliştirilen eğitimli sınıflandırma yönteminde, bir bölgenin sayısallaştırılmış formdaki uzaktan algılanmış çok bantlı uydu görüntü verisindeki birbirlerinden ayırt edilebilir bölümler, örneğin bir tarımsal bölgedeki parseller, normal dağılımların karma modelleri ya da normal dağılmıların karmalarının olasılık yoğunluk fonksiyonları yardımıyla modellenir ve sınıflandırılır. Alan-bazında sınıflandırmaya dayalı olarak geliştirilen eğitimli sınıflandırma yönteminin performansı incelenmiş; Minimum uzaklık, en yakın komşuluk ve maksimum benzerlik sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.Alan-bazında eğitimli sınıflandırma yönteminde her bir bölüm yada alan, normal dağılımların karma modeli yada normal dağılımların karmasının olasılık yoğunluk fonksiyonları kullanılarak modellenir. Alan-bazında eğitimli sınıflandırma yönteminde sınıflandırılacak bölgedeki bölümler yada alanlar, içeriği hakkında bilgi sahibi olunanlar yada kontrol sınıfları ve içeriği hakkında bilgi sahibi olunmayanlar yada test veya deneme sınıfları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kontrol sınıfları, bölgede ilgilenilen türdeki bölümler yada alanlardır. Bölgenin uzaktan algılanmış ve sayısallaştırılmış çok bantlı uydu görüntü verisikullanılarak ve bölgede yapılan arazi çalışmalarıyla kontrol sınıflarının yansıma özellikleri yada imzaları ve içerikleri belirlenir. Bu işlem, bölgedeki kontrol sınıfları için normal dağılımların karma modellerini oluşturma işlemidir. Bölgedeki kontrol sınıfları dışındaki tüm sınıflar test veya deneme sınıfları olarak adlandırılır. Test veya deneme sınıfları için sadece bölgenin uzaktan algılanmış ve sayısallaştırılımış çok bantlı uydu görüntü verisi kullanılır ve yansıma özellikleri yada imzaları belirlenir. Test veya deneme sınıfları için bölgede arazi çalışmaları yapılmaz. Bu işlemde bölgedeki test veya deneme sınıfları için normal dağılımların karma modellerini oluşturma işlemidir. Alan-bazında eğitimli sınıflandırma yönteminin ayrıştırma fonksiyonu, sınıflandırılacak bölgedeki kontrol sınıfları ve test yada deneme sınıfları için oluşturulan normal dağılımların karma modellerinin karşılaştırılmasına dayalıdır ve bu modeller arasındaki bileşenler cinsinden Hellinger uzaklıkları olarak tanımlanır. Alan-bazında eğitimli sınıflandırma yönteminin karar kuralı, sınıflandırılacak bölgedeki kontrol sınıfları ve test yada deneme sınıfları için oluşturulan normal dağılımların karma modelleri arasındaki bileşenler cinsinden Hellinger uzaklıklarının değerlerine göre oluşturulur.

Açıklama

1.09.2001

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye