Cumhuriyet döneminin Türk kimliğininin, Cumhuriyet ideolojisinin oluştuğu (1923-1950) yılları arasında üretilen resimler üzerinden analizi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk toplumunun Cumhuriyet döneminde geçirdiği büyük değişim, bireysel ve toplumsal kimlikleri değiştirdiği gibi, sanatsal olarak da yeni ifade biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu değişimin dayandığı temel, Türk modernleşmesinin bir aşaması olan Cumhuriyet döneminin ideolojisidir. Cumhuriyet ideolojisinin hedeflediği Batılılaşma, Türk toplumunun tüm kademelerini etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu makalede, Cumhuriyet ideolojisinin oluşum ve yaşama geçiş aşaması olan 1923- 1950 yılları arasında üretilen resimler üzerinden Türk toplumunun bireysel ve toplumsal kimlikleri irdelenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye