Çocukların Taraf Olduğu Suçlarda Uzlaştırmada Geliştirilmesi Gereken Hususlar Fransız Ceza Usul Kanunu ile Karşılaştırmalı olarak

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Suçtan arınmış toplum, suç işlenmesinin önlenmesi tedbirlerinin yaygınlaştırılması, suçlu kişinin etkin bir ceza sistemi içerisinde rehabilitasyonu ve suçluluğun tekrarının önlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda, onarıcı adalet modelleri -ve tabi ki uzlaştırma- çocuğun üstün yararını gözeterek uygulandığında, çocukları ceza yargı sisteminin dışına en sağlıklı olarak taşıyacak ve topluma geri dönmeleri için cesaretlendirecek sistemdir. Onarıcı adalet programları, bir çok yargı sisteminde öncelikle suça sürüklenen çocuklar için geliştirilmiş ve daha sonra yetişkinlere uygulanan programların da temelini oluşturmuşlardır. Uluslararası insan hakları koruması sağlayan evrensel ve bölgesel kurumlar da düzenlemelerinde çocukların yargı sistemi dışına çıkarılmasını ve onarıcı adalet formüllerini desteklemektedir. Türk hukukunda Uzlaştırma Ceza Muhakemeleri Kanunu md.253’te düzenlenmiş ve Çocuk Koruma Kanunu md.24 uyarınca bu usulün çocuklar için de uygulanacağı düzenlenmiştir. Çocukların taraf oldukları suçlarda uzlaştırma kuşkusuz yetişkinlerinkinden farklılıklar göstermektedir. Çalışmamızda, Fransa Ceza Usul Kanunu ve Fransız Çocuk Ceza Adaleti Kanunu düzenlemeleri ile karşılaştırılmalı olarak, uzlaştırmaya tabi suçların tespitinden başlayarak, teklifine, müzakerelerin yapılışına, edime dair, çocuk uzlaştırmanın yetişkin uzlaştırmasından farklılıkları üzerinde durulmuş ve yeni tartışma alanları açılmaya çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

215

Künye