Avrupa Birliği'nin Orta Politikasının Analizi: Proje Bazlı Yaklaşımdan Stratejik İşbirliği Anlayışına Geçiş

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orta Asya bölgesi, enerji kaynakları ve jeopolitik konumu nedeniyle, Avrupa Birliği için stratejik bir öneme sahiptir. Bu durumdan ötürü, Birlik, 1991 yılından itibaren, Orta Asya devletleri ile ikili ilişkilerini geliştirirken, bölgenin kalkınması için bölgesel projelerde aktif rol üstlenmiştir. Birlik ile bölge ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerde gelişme göstermektedir. Ancak Birliğin, bölgesel stratejilerinde ifade ettiği hedeflerini kısa vadede hayata geçirmesi mümkün değildir. Çünkü bölge rejimleri otoriter anlayışı benimsemiştir. Birlik üyeleri, kendi stratejik çıkarlarına zarar gelmemesi için demokratikleşme konusunda bölge ülkelerine baskı yapılmasına karşı çıkmaktadır. Yine de Birliğin, bölge projelerine mali ve teknik sağlaması ve bölge ülkeleriyle Ortaklık ve İşbirliği Antlaşmaları çerçevesinde ilişkilerini geliştirmesi, bölge istikrarına ve kalkınmasına olumlu etki yapmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akdeniz İİBF Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

16

Künye