Shorter working time and its pay as an effective social policy measure against the economic crisis: The Turkish example

dc.contributor.authorKöstekli, Şeyma İpek
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:42Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:42Z
dc.date.issued2011
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractGlobal Kriz sürecinde, Hükümet tarafından çeşitli sosyal politika önlemleri alınmıştır. Bu önlemler arasında kısa çalışma, krizden birinci derecede etkilenen sanayi sektörü ve istihdamı açısından özel önem taşı maktadır. Kısa çalışmanın özünde, ekonomik kriz nedeniyle işverenin içine düştüğü mali darboğazın, işveren- işçi ve devletin ortaklaşmasıyla aşılması vardır. Krizin başlangıcında, ihtiyacı olan bir çok işletme, gereğinden katı düzenleme ve sınırlamalar nedeniyle bu esnek çalışma imkanından yeterince yararlanamamıştı. Ancak kısa çalışma yapma prosedürü, kısa çalışma süresi ve ödenek miktarında kriz dönemine mahsum olarak yapılan iyileştirmeler sonucunda kısa çalışma, önemli ve etkili bir sosyal politika önlemi haline gelmiştir. Kısa çalışma uygulaması olmasıydı, 2009 yılı açık işsizlik oranı % 14 yerine %14.8 olarak gerçekleşecekti. Kısa çalışma, küresel krizin damgasını vurduğu 2009 yılında, yaklaşık 3.247 firmanın ayakta kalmasını sağlamış ve 190 bin kişinin işsiz kalmasını önlemiştir. Kısa çalışma deneyiminin sunduğu önemli bir başka sonuç, Türkiye işgücü piyasasında esneklik güvence dengesi temelinde esnekliğin önünün açılmasına güçlü bir zemin oluşturmasıdır.en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.identifier.issn1306-6757
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.trdizinid114129en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/114129
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2759
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTİSK Akademien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleShorter working time and its pay as an effective social policy measure against the economic crisis: The Turkish exampleen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar