Çocuklarda ve Adölesanlarda Ağız Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yaşam kalitesi kişinin kendini sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak iyi hissetme halidir. Kişinin fiziksel sağlığından, psikolojik durumundan, sosyal ilişkilerinden ve çevrenin sosyal özelliklerinden etkilenir. Sağlık alanında verilen hizmetlerin değerlendirilmesinde yaşam kalitesi üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmaktadır. Hastalık durumunun ve hastalık tedavilerinin birey üzerindeki etkileri sağlık protokollerinin düzenlenmesinde rol oynar. Ağız sağlığı da genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürüğü, travma ve maloklüzyon gibi oral problemlere çocukluk döneminde rastlanırken adölesan ve yetişkinlik döneminde de etkileri devam edebilmektedir. Ağız sağlığının kötü olmasına bağlı olarak çocuklarda ve adölesanlarda estetik kaygı, konuşma bozuklukları ile birlikte yaşanan ağrıya bağlı olarak uyku, yemek yeme problemleri ve konsantrasyonda zorluk görülmektedir. Ağız sağlığının iyi olması, bireyin günlük aktivitelerini rahatlıkla idame ettirebilmesine katkıda bulunur, bununla birlikte topluma yaratıcı bir şekilde katkıda bulunması konusunda motive olmasına yardımcı olur. Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde çok sayıda ölçek kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı çocuk ve adölesanlarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini ve ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan ölçekleri değerlendirerek bir araya getirmektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2021

Sayı

13

Künye