Problem çözüm metodolojisi olarak kısıt teorisi veya düşünce süreci

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda kısıt teorisi düşünce süreci yaklaşımından tüm yönetsel alanlarda sistem gelişiminin sağlanmasına yönelik problem çözme aracı olarak yararlanılmaktadır. Sistem geliştirmede zayıf halkanın güçlendirilmesine yönelik darboğaz giderme, sistemdeki sürekli iyileştirmenin ana dinamiğini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım henüz Türkiye'de yeteri kadar tanımıyor ve kullanılmıyor. Düşünce süreci metodolojisini öğrenme çalışan ve yöneticilere bir organizasyon içinde problem çözücü ve kritik konuları düşünen olarak pozisyon ve yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olur. Düşünce süreci iyi bir problem çözüm metodolojisi ve yönetim felsefesidir. Yazarlar bu makale ile ilgili alana bir katkı sağlamak ve bu alandaki açığı kapatmaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1

Künye