Premenstrual Sendrom Belirtileriyle Yaşam Boyu Manik/Hipomanik Belirtiler Ve Bildirilen Kişilik Yapısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

dc.authorid48706en_US
dc.contributor.authorDoksat, Neslim Güvendeğer
dc.contributor.authorDoyum, Ayşegül
dc.contributor.authorArzu Önal, Sönmez
dc.date.accessioned2020-02-09T18:28:20Z
dc.date.available2020-02-09T18:28:20Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractKız üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul il sınırlarında yaşayan, üniversite öğrencisidir. Araştırmaya ait örneklem ise, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile gönüllülük temeline göre seçilen, Fatih (4), Şişli (5) ve Üsküdar (4) ilçelerinde yer alan toplam 13 üniversitede kayıtlı bulunan 294 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler Premenstrual Değerlendirme Formu (PDF), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formudur. Bulgular: Çalışmaya katılanların %5.1’i (s=15) 17-19 yaş aralığında, %83,7’si (s=246) 20-23 yaş aralığında, %5.1’i (s=15) 24-26 yaş aralığında, %6.1’i (s=18) ise 27-28 yaş aralığı grubundadır. PDF’nin alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş değişkeniyle, depresif duygulanım, depresif düşünceler ve DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. PDF’in alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile belirtilen kişilik yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre PMS’deki hormonal değişikliklerle manik/hipomanik belirtiler arasında ilişki saptanmıştır. Premenstrual belirtilerle belirtilen kişilik yapısı arasında ilişki saptanmıştıren_US
dc.identifier.citation(Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18(6):552-560)en_US
dc.identifier.issn1302-6631
dc.language.isotren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectPremenstrual sendromen_US
dc.subjectDuygudurum bozukluklarıen_US
dc.subjectKişilik yapısıen_US
dc.titlePremenstrual Sendrom Belirtileriyle Yaşam Boyu Manik/Hipomanik Belirtiler Ve Bildirilen Kişilik Yapısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
83 Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manikhipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi.pdf
Boyut:
229.08 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: