Liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde güvenin rolü

dc.contributor.authorVardarlıer, Pelin
dc.contributor.authorDinç, Esra Özcan
dc.contributor.authorÇetin, Canan
dc.contributor.authorKarabay, Melisa Erdilek
dc.contributor.authorKonakay, Gönül
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.issued2012
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı çalışanların algıladıkları liderlik stili ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu ilişkiyi test etmek üzere hazırlanan anket formu 200 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13,0 paket programı kullanılmış ve ilişkileri test etmek üzere, faktör analizi, regresyon ve hiyerarşik regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda liderlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin moderatör etkisi saptanmazken, liderliğin alt boyutu olan dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlığın alt boyutları arasındaki ilişkide güvenin bazı alt boyutlarının bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) etkiye sahip olduğu görülmüştür.-en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid135621en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/135621
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2736
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÖNERİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleLiderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde güvenin rolüen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar