TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ LİTERATÜR TARAMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yerli ve yabancı ürünlere karşı satın alma davranışının açıklanmasına yönelik literatürda, uluslararası pazarlara birer giriş engeli olarak değerlendirilen sosyo-psikolojik yapılar mevcuttur. Bu yapılar arasında en sık incelenenleri, tüketici etnosentrizmi ve tüketicidüşmanlığı iken bu yapılara yeni olarak tüketicilerin yabancı hayranlığı eklenmiştir. Sözkonusu yapıların özünde, iç-grup ve dış-grup ayırımı yatmakla beraber üç yapının referansnoktası farklıdır. Tüketici etnosentrizminin referans noktası, yabancı ürünlere karşı yerliürünleri üstün görme eğilimidir. Tüketici düşmanlığı, yabancı ülkeye karşı duyulan düşmanlık hissinden beslenirken yabancı düşmanlığı yerli ürünleri yabancı ürünlerden dahaaşağı görme eğilimiyle ilişkilendirilir. Her üç yapının ortak özelliği, tüketici eğilimleriolmalarıdır. Bu çalışmanın odak noktası tüketici etnosentrizmi yapısına yönelik literatürün incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle etnosentrizm ve tüketici etnosentrizm kavramlarıirdelenmiş, tüketici etnosentrizminin öncülleri ve sonuçları ile bunlar arasındaki ilişkidearacılık ve düzenleyici etkisi olan değişkenler ele alınmıştır. Ayrıca, demografik faktörlerin tüketici etnosentrizmi düzeyini nasıl farklılaştırdığı irdelenmiştir. Son olarak, gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

23

Künye