Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi

dc.authorid284273en_US
dc.authorid110531en_US
dc.authorid259960en_US
dc.contributor.authorNur Turkoglu, Ayse
dc.contributor.authorOzturk, Zekai
dc.contributor.authorDusungulu, Feride
dc.date.accessioned2019-04-22T08:02:52Z
dc.date.available2019-04-22T08:02:52Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı çağdaş yönetim yaklaşımlarından biri olan ve sağlık hizmetlerinde de kullanımı popüler hale gelmiş olan Toplam Kalite Yönetimi(TKY) yaklaşımının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı(ÖVD) ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu çalışmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır, yöntem olarak soru ölçeği uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de hizmet veren tüm hastaneler içinde ilk olarak ISQua/SAS akreditasyon belge başvurusu kabul edilen ve ilk denetlenen hastane olan, Ankara’da özel bir hastanede görev yapan idari personel oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına(125 kişi) ulaşıldığı için örneklem alınmamıştır. Bu çalışmanın profilini 25 orta ve alt kademe yönetici, 72 işgören olmak üzere toplamda 97 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; Katılımcıların Toplam Kalite Yönetimi algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları arasında orta düzeyde pozitif yönlü korelasyon olduğu görülmüştür (r=0,60). Korelasyon katsayısı pozitif olduğu için katılımcıların TKY algıları ile ÖVD’leri arasında doğrusal bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların Toplam Kalite Yönetimi’ne yönelik algılama düzeyleri arttıkça Örgütsel Vatandaşlık Davranışları da aynı oranda artacaktıren_US
dc.identifier.doi10.17218/hititsosbil.427868
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.trdizinid320983en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/320983
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17218/hititsosbil.427868
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectToplam Kalite Yönetimitr_TR
dc.subjectSağlık Hizmetleritr_TR
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıtr_TR
dc.subjectHastane İdari Personelitr_TR
dc.titleToplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
10.17218-hititsosbil.427868-586022 - ayşe nur türkoğlu.pdf
Boyut:
693.39 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.43 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: