ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA YÖNETİMİN DEVRİ VE SORUMLULUK

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kompleks yapıda olan anonim şirketin, belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için yönetim kurulu tarafından şirket sistematiğinin işleyebileceği organizasyonun ihdas edilmesi ve daimi olarak bu organizasyonun işlerliğinin takibinin yapılması gerekmektedir. Esas sözleşme ile yönetimin devrine cevaz verilmesi durumunda yönetim kurulu ve genel kurulun uhdesinde bulunan devredilemez görev ve yetkiler haricindeki şirket iş ve işlemlerine dair yönetim yetkisi birtakım kişi veya kişilere devredilebilecektir. Yönetim kurulu tarafından devrin usulüne uygun yapılması ve devrin yapıldığı kişilerin seçimi konusunda gerekli özenin gösterilmesi durumunda devredilen yetkiler bakımından yönetim kurulunun sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Devredilen yetkiler bakımından yönetim kurulunun üst gözetim yükümü daimi olarak devam edecektir. Bu çalışmada yönetimin devri ve yönetimin devrine ilişkin hukuki sorumluluk halleri incelenecektir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Legal Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

232

Künye