İklim Değişikliğinin Kronolojik Analizi ve Nükleer Enerjiye Bir Bakış

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın küresel ölçekte karşılaştığı en büyük tehdittir. Gezegenimizin yaşanılabilir kalması için, tüm dünyada iklim değişikliği üzerine olumlu etki yaratacak eylemlerin yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bu sadece bilim dünyasının çalışmalarını değil, aynı zamanda bireysel davranışları, toplumların enerji ve doğal kaynakları kullanma biçimlerini ve hükümetlerin politikaları da dahil olmak üzere, yerel düzeyden küresel düzeye uzanan etkili bir iklim değişikliği eylemini kapsamaktadır. Modern yaşam tarzımızın dayandığı ekonominin sürdürülebilir olması, kullandığımız enerji türünün seçimine bağlı olduğundan, enerji tedariki önümüzdeki yıllarda insanlığın en önemli konularından birisini oluşturacaktır. Hızlı sanayileşme, enerji rezervlerinin tükenmesi, petrol ve gaz ihraç eden ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık, bununla birlikte fosil yakıtlardan elde edilen geleneksel enerji kaynaklarının sera gazı emisyonları açısından çevreye zarar vermesi yenilikçi enerji üretim teknolojilerine ihtiyacı gerekli kılmaktadır. İnsanlığın iklim felaketlerinden kurtulmasına ve temiz enerji sağlamasına yardımcı olabilecek yüksek teknolojiler içerisinde bugünün ve geleceğin enerjilerinden biri nükleer enerjidir. Bu çalışmada, iklim değişikliğini kontrol altına almak amacıyla ortaya konulan irade, iklim değişikliğine bağlı olarak artan afetler, iklim değişikliğinin hayatımız üzerindeki etkileri, nükleer enerjiye dair yapılan çalışmalar ve nükleer enerji kullanımının iklim değişikliğini önlemedeki rolü üzerine olan girişimler kronolojik olarak inceleme konusu haline getirilmiştir. Ayrıca, nükleer enerjiyle ilgili önyargıların enerji politikaları oluşturulmasının önündeki mevcut engellere etkileri ortaya konulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

2

Künye