Kesici takım tedarikçisi seçiminde analitik ağ sürecinin kullanımı

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tedarikçi seçimi problemi, sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılması zor olan faktörleri içeren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu çalışmada, imalat endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmada tedarikçi seçim problemi incelenmiştir. Problem, Analitik Ağ Süreci kullanılarak ele alınmış ve alternatif tedarikçiler için öncelik değerleri hesaplanmıştır. Tedarikçi seçim probleminin karmaşık yapısı, geri bildirimler, karşılıklı etkileşimler ve çok fazla kriter içermesi nedeniyle, problemin çözümünde etkili ve gerçekçi çözüm yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır. Belirtilen yöntem kullanılarak üç farklı alternatif tedarikçi firma değerlendirilmiş ve en iyi alternatif seçilmiştir. Ayrıca gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

1

Künye