1970’li yıllarda İstanbul’daki eğlence mekânlarının toponomik açıdan değerlendirilmesi

dc.contributor.authorŞeylan, Ali
dc.contributor.authorAydın, Erdal
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:57Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:57Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstract1970’li yıllar, Türkiye’de köyden kente göçlerin, siyasî, sosyal ve ekonomik krizlerin etkisiyle toplumsal değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Eğlence kültürü de toplumsal hayattaki değişimler nedeniyle hızlı bir yenileşme süreci yaşamıştır. Bu dönemde eğlence kültürünün Batı’dan ithal edilmesi, yeni mekân ve eğlence anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Değişimlerden en çok, önemli tarihî, kültürel zenginliklere sahip olması ve insanlara sunduğu fırsatlar sebebiyle gözde bir şehir olan İstanbul etkilenmiştir. Nüfus yoğunluğu nedeniyle 24 saat yaşayan şehirlerden biri olan İstanbul, eğlence hayatı ve boş zamanı geçirme pratikleri açısından 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren önemli bir cazibe merkezi olmuştur. Türkçe, 1970’li yıllarda değişen eğlence anlayışı dolayısıyla ses, kelime, ek ve söz dizimi açısından birtakım yabancı etkilere maruz kalmıştır. Bu çalışmada, İstanbul’daki eğlence mekânları hakkında kısa bilgiler verildikten sonra, mekân adları dil bilgisel açıdan ele alınarak bu adların yer aldığı tabelalar, toponomik olarak incelenmiş, adların nasıl oluşturuldukları ve ne anlama geldikleri dönemin zihniyeti açısından ortaya konmuştur. Çalışma, betimsel bir araştırma olup 1970'li yıllara ait gazeteler ve telefon rehberinin taranmasıyla mekân adları tespit edilmiş; bar, birahane, çay bahçesi, gazino, lokanta, pavyon, restoran, plaj, sinema ve tiyatro gibi dönemin en çok rağbet gören eğlence mekânlarının taranması ile bu veriler elde edilmiştir. Adların ses, kelime, ek ve söz dizimi açısından dilde nasıl bir yapıya sahip oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.identifier.doi10.29000/rumelide.1379012
dc.identifier.endpage40en_US
dc.identifier.issn2148-7782
dc.identifier.issn2148-9599
dc.identifier.issueÖ13en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.trdizinid1209443en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29000/rumelide.1379012
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1209443
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2348
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofRumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title1970’li yıllarda İstanbul’daki eğlence mekânlarının toponomik açıdan değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar