BİR TERİMİN ÖZGÜN BAĞLAMINDAN KOPARILMASI: "İŞ İSTİHBARATI"NIN HİKÂYESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir kelime veya terimin taraflar için aynı anlamı taşımadığı veya hangi anlamda kullanıldığının taraflarca bilinmediği durumlarda kavram kargaşası ortaya çıkar. Kavram kargaşasının olduğu yerde ise dil iletişim işlevinde yetersiz kalır. İş istihbaratı terimi de bu bağlamda sorunlu bir terim olarak varlığını sürdürmektedir. Terim, hem doğduğu dilde yaşadığı anlam kayması itibariyle hem de Türkçe'deki yaygın bir şekilde kullanılagelmekte olan karşılığı itibariyle sorunludur. Bu makalenin amacı bir yandan konuyla ilgili farkındalık sağlamak öte yandan da bu örneği öne çıkartarak başka benzer durumlarla karşılaşmamak için daha titiz davranılmasına vesile olmaktır. Çalışmada, tarihî akışı içinde literatür taraması yanında terimin iki ayrı anlamında etkili olmuş yazarlardan doğrudan değerlendirme alınması yöntemi uygulanmıştır. İlgili etiketle sınıflandırılmış ürün veya hizmetlerin ilan edilmiş yeteneklerinin karşılaştırılması konusunda ise sonuçlar aktarılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Avrasya Terim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye