Bütünleşik ANP-VIKOR yaklaşımı ile ERP yazılımı seçimi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Firmalar; çeşitli birimlerindeki bilgi akışını bütünleşik bir şekilde koordine etmek, mamül ve / veya hizmetüretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme, hammadde gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakamacıyla, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarını kullanmaktadırlar. İşletmelerdeki süreçlerin ortak birplatformda bir araya getirildiği ERP yazılımları, firma ölçeğine ve faaliyet sektörlerine göre değişmekle birlikteoldukça maliyetli, kurulumu ve istenen şekilde çalışması belirli süreler alan uygulamalardır. Bu yazılımlarınseçimi, işletmeler için önemli kararlardan biridir.Bu çalışmada, birden çok nitel ve nicel kriter göz önünde bulundurularak en uygun ERP yazılımının seçilmesiamaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, analitik ağ süreci (ANP) modeliyle elde edilen kriter ağırlıklarının, VIKOR(Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje-Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm) metoduile analizine dayanmaktadır. ANP, sayısallaştırılabilen ve sayılaştırılması zor olan kriterler arasındaki içsel- dışsal bağımlılıkların ve geri bildirimlerin analiz edilebildiği etkili bir karar verme tekniğidir. VIKOR metoduise alternatiflerin çok kriterli değerlendirilmesi sürecinde uzlaşık sıralama prensibini esas alan sıralama vekarar verme metodudur. Bütünleşik ANP-VIKOR yöntemi kullanılarak dört farklı ERP yazılım alternatifideğerlendirilmiş ve en iyi seçenek belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

1

Künye