OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

[Abstract Not Available]

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

72

Sayı

1

Künye