Türkiye'de ve dünyada organ transplantasyon cerrahisi: Transplantasyon lojistiğinin yönetimi

dc.contributor.authorGenç, Ruhet
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.issued2009
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Organ transplantasyon merkezlerinin kendi aralarında veya diğer merkezlerle yaşayacakları koordinasyon bozukluğu transplantasyon aktivitesinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Transplante edilecek organ veya organlar için en uygun alıcıların seçilmesi ve bu organların alıcıların bulunduğu yerlere taşınması (transplantasyon lojistiği) ciddi bir koordinasyonu gerektirmektedir. Bu derleme yazısının amacı organ transplantasyonu sürecinde yapılan bu tür lojistik aktivitelerin yönetimindeki zorluklar konusuna ışık tutmaktır.Çalışma planı: Öncelikle uluslararası United Network for Organ Sharing (UNOS, ABD), ve ulusal koordinasyon merkezlerinin Organizacion Nacional de Transplantes (ONT, İspanya), Türk Ulusal Koordinasyon Merkeziorganizasyon yapıları incelenerek özellikle organ transplant ekiplerinin karşılaştıkları problemler üzerinde durulacaktır. Ayrıca uluslararası ve ulusal açıdan organ dağıtımını ve taşınmasını etkileyen zorluklar da ele alınacaktır.en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.identifier.issn1300-0705
dc.identifier.issn1308-8521
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.trdizinid92953en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/92953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2784
dc.identifier.volume25en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUlusal Cerrahi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürkiye'de ve dünyada organ transplantasyon cerrahisi: Transplantasyon lojistiğinin yönetimien_US
dc.typeReview Articleen_US

Dosyalar