LÜKS GİYİM MARKALARINDA SOSYAL MEDYA İLGİLENİMİ, MARKA DEĞERİ VE MARKA TERCİHİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Rekabetin yoğunlaştığı ve markaların sürekli arttığı günümüz pazar koşullarında işletmeler, değişen tüketici istekleri karşısında markalarına daha fazla önem vermektedirler. İşletmeler marka değerini arttırarak, tüketicilerin marka tercihini etkileyebilirler. Bir markanın değeri yalnızca markaya biçilen parasal değeri değil, markaya karşı tüketici tutumu, bakış açısı gibi maddi olmayan değerleri de kapsamaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ivme kazanan sosyal medya da tüketicilerin marka tercihini etkileyen bir başka önemli faktördür. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, lüks giyim markalarında, sosyal medya ilgilenimi, marka değeri ve marka tercihi arasındaki ilişkilerinin, hedonik ve faydacı değer temelli satın alma yaklaşımına göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma, Kocaeli’de 18 yaş ve üzeri lüks giyim markalarını kullanan tüketiciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, lüks markalarda, sosyal medya ilgileniminin marka farkındalığına, algılanan kaliteye, marka imajına ve marka sadakatine etkisi, hedonik ve faydacı değere göre farklılık göstermemektedir. Marka farkındalığı, marka imajı, algılanan kalite ve marka sadakatinin marka tercihine etkisi de, hedonik ve faydacı değere göre farklılık göstermemektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ÖNERİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

53

Künye