TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİN POLİTİKALARININ EKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: 1990-2015 DÖNEMSEL BİR ANALİZ

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, 1990-2015 yılları arasında Türkiye'de mali disiplin dönemlerinin belirlenmesi ve maliye politikalarının ekonomik etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Literatürde mali disiplin dönemleri, yapısal faiz dışı denge oranının yıllar itibariyle değişimi anlamında kullanılan mali etkinin büyüklüğü esas alınarak belirlenmektedir. Araştırmada mali etkinin büyüklüğü dikkate alınarak mali disiplin dönemleri belirlenmiştir. Mali disiplin dönemlerinin ekonomik etkilerini analiz etmek amacıyla ortalama analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, 2001 yılı öncesinde tespit edilen mali disiplin dönemlerinde daraltıcı, 2001 yılı sonrası tespit edilen mali disiplin dönemlerinde ise genişletici yönde etkilerin olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Mali Disiplin, Yapısal Faiz Dışı Denge, Mali Duruş, Mali Etki.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

1

Künye