DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN ULUSLARARASI GÜVENLİK ALGISI

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Güvenlik, devletlerin ya da toplulukların kendi birliklerini ve bağımsızlıklarını koruma becerisidir. Güvenlik olgusunu küresel bağlamda değerlendiren yaklaşımlar ise ulusaldan ziyade uluslararası güvenlikle sorumlulukların mevcut olduğuna vurgu yapmaktadır. Uluslararası sistemin yapısında ortaya çıkan değişimler toplumların ve devletlerin yapılarında etkili olmakta ve buna bağlı olarak da değişen toplum ve devlet yapıları da uluslararası sistemde değişikliklere neden olmaktadır. Bu etkileşim ve değişim, hem uluslararası sistem hem de devlet boyutunda güvenlik anlayışını dönüştürmektedir. Soğuk Savaş döneminde sürekli olarak askeri güçle ilişkili olarak ele alınan tehdit algılamaları, Soğuk Savaş’tan sonraki dönemde küreselleşmenin etkileriyle birlikte çeşitlilik kazanmış; kavram, bu bağlamda genişlemiş ve derinleşmiştir. 11 Eylül’de yaşanan terör olayları, güvenlik kavramının kapsamını örgütlü suç şebekeleri, küresel terör, uyuşturucu, insan ve silah ticareti, dinsel ve etnik kökenli çatışmalar, artan kitle imha silahları ve yasadışı göç gibi tehditlerle iyice genişletmiştir. Yeni dönemde değişen ve asimetrik niteliğe ulaşan tehditler karşında zorunluluk haline gelen işbirliği de çok çeşitli bir hale bürünmüştür. ABD, Rusya, Çin ve AB ülkeleri gibi devletler, terörizm, organize suçlar ve bölgesel çatışmalar gibi farklı sorunlar karşısında farklı işbirliklerine gidebilmektedir. İnsanların mutlu olduğu bir dünya, özellikle kapitalist ülkelerinin çabalarıyla ülkelerin birbirlerine saygı gösterdiği, adil küresel bölüşümün gerçekleştiği, gelir adaletsizliklerinin azaldığı bir sistemle gerçekleşecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İmgelem (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

6

Künye