Analitik hiyerarşi süreci ve vikor tekniği ile dinamik performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yeni ekonomi kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkisiyle beraber firmaları yoğunrekabetçi bir ortam içine sokmaktadır. Küresel çerçevede, finansal kesim içindeki deregülasyon ve hızlıbilgi akışı; rekabetin artışıyla paralel olarak, uluslararası ölçekteki finansal kuruluşların, diğer ülkelerdekiperformans ve büyüme potansiyeli olan kuruluşlarla stratejik ortaklıklar içine girmesine zeminhazırlamaktadır. Ayrıca ulusal çaptaki rekabetçi yapı, ölçek farklılıklarından dolayı bankaların kendiiçinde birleşme ve devralma işlemlerini yoğunlaştırmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle,bankaların performansların ölçmeleri ve değerlendirmeleri, sektör içindeki pozisyonlarını belirlemedegittikçe önem kazanmaktadır.Bu çalışmada; Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar gruplandırılarak, bu gruplarınfinansal performanslarının ölçümünde kullanılacak kriter ağırlıkları, analitik hiyerarşi süreci (AHP)yardımıyla hesaplanmış, sonrasında VIKOR yöntemi kullanılarak performans ölçümü gerçekleştirilmiştir.Çalışmanın amacı, 2002-2008 yıllarını kapsayan dönemlerde bu üç banka grubunun performanslarınınanaliz edilmesidir. Sonuçlar incelendiğinde; 2002, 2003 ve 2008 yıllarında yabancı sermayeli bankaların,2004-2007 yılları arasında ise kamu bankalarının en iyi performansı gösterdiği görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

19

Künye