İlk Hemşince Kitap Çevirisi: Bidzig Pirens

dc.contributor.authorAtaseven, Füsun Bilir
dc.contributor.authorYenigül, Anıl
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:23Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:23Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDünyada en çok okunan eserler arasında yer alan Küçük Prens, Hemşinceye Bidzig Pirens adıyla çevrilmiştir. Buçalışmada amaç, ilk olarak, çevirinin önemli bir rolünü ortaya çıkarmak, kaybolmakta olan dil ve kültürün sesiniduyurarak hayatta kalmalarını sağlamak konusunu tartışmaya açmaktır. Sonra, çevirmenin tercihleri açısındanözellikle sözcükler düzeyinde, eser üzerinde yapılan incelemelerde görülen yapısal değişiklikler üzerinde durmaktır.Bu gözlemlenen değişiklikler, Hemşincenin melez yapısını da ortaya çıkarmaktadır. Yöntem olarakGérard Genette’in yan-metinsellik kavramları izlenecek ve betimlemeyle sınırlı kalınacaktır. Hemşincenin veHemşin kültürünün korunması açısından önem taşıyan söz konusu çeviri eser, yan-metinsel ögeler açısındandeğerlendirilecek ve bu bağlamda, eserin ön ve arka kapağı, önsözü, notlar, açıklamalar, eklemeler, resimlervb. ögeleri incelenecektir. Çevirmenin erek metindeki birtakım tercihlerinin de Hemşincenin özgün yapısınımelezleştirdiği, dolayısıyla dil ve kültür ögelerinin özgün şekilleriyle gelecek nesillere aktarılmasının engellendiğisöylenebilir mi? Bu arada, Türkçe’nin resmi dil oluşu nedeniyle Hemşinceyi yıllar içinde nasıl melez biryapıya dönüştürdüğü de ortaya çıkmaktadır. Bu durum, ister istemez kültüre yansımakta ve koruma altınaalınmazsa, bir dilin ve kültürün hızla asimile olarak kaybolduğuna şahitlik etmek durumunda kalınabilecektir.Diğer bir deyişle melez yapı, kaybolmakta olan bir dil için bir tehlike oluşturmakta mıdır?en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.identifier.issn1301-4145
dc.identifier.issn2687-2846
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid341679en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/341679
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2599
dc.identifier.volume2019en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÇeviribilim ve Uygulamalarıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİlk Hemşince Kitap Çevirisi: Bidzig Pirensen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar