Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması

dc.contributor.authorErol, E. Gülbuğ
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:43Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:43Z
dc.date.issued2009
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın birincil amacını seçimlere yönelik televizyon haberlerinin sunuş biçimleri ve görsel yapısıyla haber içeriklerinin yani seçim haberlerini oluşturan farklı unsurların Şişli - Ayazağa Köyü örnekleminde televizyon haber bültenlerinde yer alan haberleri alımlama / okuma biçimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması olarak tanımlamamız mümkündür. Bu amaç doğrultusunda çalışmada medya sosyolojisi içinde yer alan bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi kullanılmıştır. İzleyicilerin haberlere katılma yani seçimler üzerine yapılan siyasal haberlere katılma ve özellikle bu haber kategorisini yorumlama biçimlerini kavrama noktasında yine alımlama çözümlemesi içinde değerlendirilebilecek Tamar Liebes’in “izleyicilerin televizyon metinlerine katılma biçimleri” modeli uygulanmıştır. Haber bültenleri katılımcılarla birlikte izlenmiştir. Her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuçta örneklemin siyasal içerikli televizyon haberlerini seçim öncesinde değerlendirirken en çok yapısal okumaya başvurdukları ve bu okumalarla özellikle haberlerde kullanılan sunum biçimi ve görsel yapı üzerine yoğunlaştıkları bulgulanmıştır. Ayrıca izleyicilerin televizyon haberleri karşısında genel olarak etken bir konumda oldukları, haberler üzerine konuştukları ve bunun bir müzakere süreci olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.identifier.issn2148-2942
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage172en_US
dc.identifier.trdizinid96142en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/96142
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2781
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSelçuk İletişimen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHaber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışmasıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar