RUJ ETKİSİNİN, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ: KOZMETİK SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekonomik durgunluk dönemleri, Dünya’nın her yerindeki işletmeleri, tedirgin etmektedir. Hiçbir sektör ve iş kolu ayırmaksızın, ekonomik durgunluk, ekonomik kriz gibi durumlar karşısında işletmeler hazırlıklı olmak adına stratejiler geliştirmektedir. Bu bağlamda bazı sektörde yer alan işletmelerin (kozmetik, güzellik merkezleri, kişisel bakım ürünleri/hizmetleri) diğerlerine göre daha şanslı oldukları görülmektedir. Şanslı olarak ifade edilen sektörlerde ‘‘Ruj Etkisi’’ kavramının önemi olduğu görülmektedir. Öncelikle pazarlamacılar açısından ruj etkisinin ifade ettiği avantajları anlamak ve yönetimsel açıdan geliştirilecek stratejileri belirlemekte faydalanmak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; ruj etkisinin, işletmelerin kriz ya da durgunluk dönemlerindeki stratejilerini geliştirirken, sağladığı avantajı ortaya koymaktır. Yapılan çalışmada, ruj etkisi ve ekonomik durgunluk ilişkisini ortaya koyabilmek adına, kozmetik sektöründe yer alan 7 yönetici ile sıkı yapılandırılmış mülakat çalışması yapılmış olup, ruj etkisinin işletmelerin zorlu dönemlerinde (ekonomik kriz, resesyon vb.) hafifletici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

2

Künye