Havranlı Koca Seyit Ve Çanakkale

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu kitap çalışması Beykent Üniversitesi ve Havran Seyit Onbaşı Ortaokulu arasındaki kardeş okul çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kitabın nüvesini, 19 Mart 2018 tarihinde Havran’da gerçekleştirilen “Seyit Onbaşı Sempozyumu” teşkil etmiştir. Prof. Dr. Abdulkadir Donuk’un (Beykent Üniversitesi) yönettiği sempozyumda Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İstanbul Üniversitesi) Çanakkale savaşlarını değerlendirirken, Doç. Dr. Muhammed Erat (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’ında etkin rolü hakkında bilgiler aktarmıştır. Bu kitap Havran’ın yetiştirdiği Çanakkale Savaşı’nın önemli kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın savaştaki rolünü ve bu savaşın süreçlerini ortaya koyan bir çalışmadır. Havranlı Seyit Onbaşı ve Çanakkale Savaşı’nın çeşitli yönlerini irdeleyen bu çalışmada on makaleye yer verilmiştir. “İstiklâl Uğruna Can Veren Mehmed’in Mübarek Kanının Aktığı Yer: Çanakkale” başlıklı makalesinde Abdulkadir Donuk Çanakkale Savaşı özelinde vatan toprağını savunmanın önemini ve tarih şuuru bilincine sahip olmanın millet olmanın bir gereği olduğunu tartışmaktadır. “II. Abdülhamid’ten Mustafa Kemal Atatürk’e Vatan Müdafaasında Devamlılık” başlıklı makalesinde Cezmi Eraslan Çanakkale zaferine ulaştıran süreci ele almaktadır. Özellikle II. Abdülhamid döneminde Çanakkale Boğazı’nın savunması için çok elzem olan boğaz istihkâmlarının modernleştirilmesi, askerlerin barınma şartlarının iyileştirilmesi ve savunma hatlarının belirlenmesi çalışmaları üzerinde durmaktadır. Sonrasında ise Çanakkale savunmasının aşamalarını ve Mustafa Kemal’in bu zaferdeki etkin bolünü tartışmaktadır. Bu kitap çalışmasına Muhammet Erat dört makalesi ile katkıda bulunmaktadır. “18 Mart 1915 Zaferi’nin Kazanılmasında Mecidiye Tabyası’nın Rolü: Yüzbaşı Hilmi Bey, Seyit Onbaşı ve Diğer Kahramanlar” başlıklı makalesinde mikro ölçekte Mecidiye Tabyası’nda yaşananları ve bu muazzam gayretin baş aktörlerini mercek altına almaktadır. Diğer makalelerinde de Çanakkale cephesindeki deniz harekâtının ve Türk hava harekâtının detaylarını anlatmakta ve son olarak ise Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusunun beslenmesi ve lojistik faaliyetleri konu edinmektedir. “Kahraman Seyit Onbaşı” başlıklı yazısında Mehmet Saray, Seyit Onbaşı’nın cephede gösterdiği olağanüstü cesareti ve vatanseverliğini dile getirmekte ve Ahmet Yurttakal’ın katkısıyla Seyit Onbaşı hakkında bazı belgelere yer vermektedir. “Çanakkale Savaşı’nda 14. Alay’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün Emri Altındaki Faaliyetleri” başlıklı makalesinde M. Mutlu Karakaya, Çanakkale Savaşı literatüründe çok az yer verilen, ancak İtilaf Kuvvetleri’nin İstanbul’a giden yolu üzerindeki “nirengi oktalarında” karşılarına çıkmış olan 14. Alay ile bu alayın başarılarının mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilişkisini incelemektedir. “Çanakkale Muharebelerinin Kırılma Anı: 6-10 Ağustos Muharebeleri” başlıklı makalesinde Muzaffer Albayrak, Çanakkale’deki kara savaşlarının önemli bir kırılma anını ele almaktadır. 25 Nisan 1915 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında süren Çanakkale kara muharebelerinin sonuçları itibarıyla dengeleri Türk ordusu lehine çeviren kırılma anını teşkil eden, İngiliz-Fransız müttefik ordusunun büyük umutlarla giriştiği Arıburnu-ConkbayırıKocaçimen hattına yönelik kuşatıcı taarruz harekâtı ile Anafartalar tahiline yapılan çıkarma ve bu çerçevede icra edilen 6-10 Ağustos 1915 tarihleri arasındaki muharebeleri incelemektedir. Son olarak ise, “Çanakkale Muharebeleri’nin Türk Şiirine Yansıması” başlıklı çalışmasında Ali Şeylan, hem askerin ve halkın moralini yüksek tutmak hem de bir harp edebiyatının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla şairler tarafından kaleme alınan Çanakkale Zaferi’ne dair şiirleri irdelemektedir. Bu çerçevede, Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitlerine”, Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya”, Osmanlı padişahı V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazeli, Yahya Kemal Beyatlı’nın Çanakkale tahmisi, Ziya Gökalp’in “Çanakkale”, Enis Behiç Koryürek’in “Çanakkale Şehîdliğinde”, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Çanakkale Destanı” vb. şiirlerini değerlendirmektedir. Abdülkadir Donuk & Ahmet Yaşar Beykent Üniversitesi, Tarih Bölümü Şubat 2020

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Havranlı Koca Seyit

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Yayınları, No: 156

Bağlantı

Koleksiyon