İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ

dc.contributor.authorKeleş, Hatice Necla
dc.contributor.authorAfacan, Ceyda
dc.contributor.authorFındıklı, Mine Mukaddes Afacan
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı çalışanların iş anlam algısının ölçülmesinde Steger ve arkadaşları tarafından geliştirilen "İşin Anlamı Ölçeği"nin Türkçe geçerleme çalışmasının yapılmasıdır. Keşfedici Faktör Analizi ile Türkiye örnekleminde yapı geçerliliği ortaya çıkarılmış ve daha önceki çalışmaların aksine tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Daha sonra Doğrulayıcı Faktör analizi ile sınanmış ve yapı doğrulanmıştır. Madde analizi ve iç tutarlılık bulguları yüksek kabul edilebilir seviyededir. Ölçeğin Türkçe'de güvenirlik ve geçerliğini değerlendiren çalışma kapsamındaki uygulama ve analizler sonucunda on soruluk tek faktör yapısıyla geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Dili de oldukça anlaşılır olan ölçeğin işin anlamı ile ilgili olarak Türkçe yazında yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektediren_US
dc.identifier.endpage413en_US
dc.identifier.issn1309-4289
dc.identifier.issn2149-9136
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage395en_US
dc.identifier.trdizinid270917en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/270917
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2649
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar