Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri

dc.contributor.authorKoyucu, Refika Genç
dc.contributor.authorKatran, Banu
dc.contributor.authorTosun, Yıldız
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırmada üreme çağındaki kadınların gebelik öncesi dönemde risk faktörleri ve gereksinim duydukları danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Yöntem: Kadın hastalıkları polikliniğine herhangi bir neden ile başvuran kadınlar arasında anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gönüllü kadınlara hazırlanmış olan anket uygulanmıştır. Ankette olguların yaş, eğitim durumu, ekonomik durum gibi sosyodemografik bilgileri, doğum sayısı, şekli, düşük sayısı gibi obstetrik öyküleri, kronik hastalık durumları gibi genel tıbbi öykülerine ilişkin bilgilerin yanı sıra gebelik öncesi dönemde gereksinim duydukları danışmanlık hizmetine ilişkin verilerin elde edilmesi amacına yönelik sorular yer almıştır. Anketin doldurulmasının ardından kan örnekleri alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 446 kadın dahil edilmiştir. Kadınların %79,6'sı gebelik ile ilgili danışmanlık gereksinimi içerisindedir. Bu kadınların da çok büyük bir çoğunluğu bu danış- manlığı gebelik öncesi dönemde istemektedir. Gebelik öncesi danışmanlık özellikle kadın doğum uzmanlarından (%45,7) beklenmektedir. Prekonsepsiyonel dönemde en çok danışmanlık beklenen konular gebelikte beslenme, çalışma durumu, ilaçlar, aşılar ile ilgilidir. Sonuç: Prekonsepsiyonel bakım optimal maternal ve yenidoğan sonuçları için önemli bir adımdır. Kadınların büyük çoğunluğu danışmanlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Ek olarak kötü gebelik sonuçlarına neden olabilecek risk faktörlerinin yaygınlığı nedeni ile prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım kadın sağlığında önemli bir konu başlığıdır.en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.identifier.issn2149-4983
dc.identifier.issn2149-9306
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.trdizinid274493en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/274493
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2646
dc.identifier.volume3en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofJournal of Academic Research in Nursingen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimlerien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar