Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Leges Yayınları

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, muhasebenin tarihi küresel perspektif ve Türkiye perspektifinde vergiyle ilişkili olarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Araştırmada, kronolojik olarak muhasebenin gelişim evresi ele alınarak, Dünya'da ve Türkiye'de muhasebe tarihinde dönüm noktası olarak tanımlanan olayları tetikleyen nedenler tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda, genel bir değerlendirme yapılmıştır ve küresel kapsam ile Türkiye kapsamında karşılaştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın metodolojisi literatür taramasıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye' de muhasebe anlayışı hem teorik hem de pratik olarak son yıllarda büyük aşama kaydetmiştir. Ancak, hala bir takım eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken hususlar vardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe, Vergi, Tarih, Türkiye, Küresel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı