Kesin Bilgi, Yayalım: Hakikat Sonrası Çağda Yalan Haberlere İlişkin Y Kuşağının Tutum ve Davranışları

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı sosyal medyada haber tüketen Y kuşağı üyelerinin yalanhaberlere ilişkin tutum ve davranışlarını belirlemektir. Araştırma grubu İstanbul’dayaşayan 891 Y kuşağı üyesinden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgularagöre Y kuşağı üyeleri sosyal medyada geçirdikleri sürenin önemli bir bölümünü habertüketimine ayırmaktadır. Haber tüketimi için sosyal medya ve çevrimiçi kaynaklarıtercih etmelerine rağmen, konvansiyonel medya haberlerine güven duymaktadır. Ykuşağı üyelerinin önemli bir bölümü haber doğrulama platformları hakkında bilgiyesahip değildir. Katılımcıların tamamı sosyal medyada yalan habere maruz kalmakta veönemli bir bölümü yalan haberleri tespit edebilmektedir. Y kuşağının sosyal medyadadoğruluğundan şüphe duydukları haberlerle karşılaştıklarında en sık gerçekleştirdikleridavranış, haberin arama motorlarında araştırılmasıdır. Şüphe duyulan haberinaraştırılmasında en az kullandıkları mecraları ise haber doğrulama platformlarıoluşturmaktadır. Katılımcıların önemli bir bölümü sosyal medyada haber paylaşmadanönce haberin doğruluğunu teyit ederken, bazı katılımcılar doğruluğundan şüpheduydukları haberleri de paylaşmaktadır. Gerçekleştirilen Ki-kare testleri sonucunda Ykuşağı üyelerinin haber tüketimi, cinsiyet, eğitim ve sosyal medya kullanım sıklığınagöre farklılık göstermektedir. Buna ek olarak Y kuşağının sosyal medya haberlerinegüven düzeyi de, cinsiyet, eğitim, sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medyadahaber tüketim sıklığına göre farklılaşmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akdeniz İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

34

Künye