AĞ TOPLUMUNUN BAŞKA BİR YÜZÜ: AVATAR AKTİVİZMİ ve JOKER (2019) İMGELEMİ

dc.contributor.authorKurt, Gözde
dc.contributor.authorCeyhan, Ahmet İlkay
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:19Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:19Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstract2019 senesinde gösterime giren Joker filmi, küresel çapta izleyici kitlesine ulaşmış olan popüler birsinema filmidir. Filmin gösterime girdiği sene, Joker (2019) filminin başrolündeki Joker karakterininyüz boyası, maskesi ve kostümü farklı ülkelerde gerçekleşen eylemlerde eylemciler tarafından Avataraktivizmi kapsamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın teorik kısmında, Castells’in ağ toplumuyaklaşımı benimsenerek, Avatar aktivizminin yerel ve küresel çaptaki iletişim boyutu ve etki alanı elealınmakta ve Joker (2019) karakteri özelinde irdelenmektedir. Çalışmada, eylemcilerin Avatar aktivizmiile, görmezden gelinen sorunlarını daha görünür kılmayı, yerel ve küresel ölçekteki kitlelere sesleriniduyurmayı ve medyanın eylemlere olan ilgisini daha uzun süre canlı tutmayı amaçlaması bir iletişimtaktiği olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışmada Lübnan, Şili ve Çin’de gerçekleşeneylemlere, Avatar aktivizmi kapsamında Joker yüz boyası, maskesi veya kostümüyle katılaneylemcilerin, bu görünümü tercih etmelerinin nedenleri ve amaçları üzerine gazetelere ve medyakuruluşlarına yaptıkları açıklamalar nitel bir veri analizi yöntemi olan doküman analizi ile incelemeyetabi tutulmuş ve ilgili açıklamalardan doğrudan alıntılar yapılarak çalışmanın teorik ve kavramsal altyapısı desteklenmiştir. Bu çalışma sonucunda, 2019’da Lübnan, Şili ve Çin’de eylemlere katılaneylemcilerin Joker görünümünü tercih etme neden ve amaçlarına ilişkin benzer açıklamalar yaptığı veAvatar aktivizmi kapsamında, Joker görünümü ile görmezden gelinen sorunlarını daha görünür kılmayıamaçladıkları ortaya konmaktadır.en_US
dc.identifier.endpage520en_US
dc.identifier.issn2146-5193
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage505en_US
dc.identifier.trdizinid449775en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/449775
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2535
dc.identifier.volume11en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofThe Turkish Online Journal of Design, Art and Communicationen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAĞ TOPLUMUNUN BAŞKA BİR YÜZÜ: AVATAR AKTİVİZMİ ve JOKER (2019) İMGELEMİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar