Diz Osteoartritli Hastalarda Eklem İçi Viskosuplement Enjeksiyonunun İzokinetik Kas Gücü Üzerine Etkileri

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz osteoartriti hayat kalitesini önemli derecede etkileyen yaygın bir hastalıktır. Rehabilitasyon protokolleri diz eklemi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla kas güçlendirme egzersizleri içermelidir. bu çalışmada intraartiküler olarak uygulanan hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonlarının diz kaslarının izokinetik kuvvetleri üzerindeki etkilerini araştırdık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çift-kör ve randomize yapılan bu çalışmada demografik veriler ve izokinetik kas gücü ölçümü Biodex (System 3) ile yapıldı. Enjeksiyondan önce ve 3 ay sonra kuadriseps kasının 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında izokinetik kas gücü testi uygulandı. SPSS for Windows programı ile istatistiksel analizler yapıldı. BULGULAR: 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında yapılan izokinetik testlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Diz osteoartriti tedavisinde hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonlarının kuadriseps ve hamstring kaslarında total ve fonksiyonel izokinetik kas gücünü arttırdığı saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Hyaluronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin içeren viskosuplementasyon enjeksiyonları kuadriseps ve hamstring kaslarında 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarında izokinetik kas gücünün artmasını sağlamaktadır. Tedavi protokollerinde daha fazla yer alabileceği düşünülebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Kocaeli Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

Ek 2

Künye