Yerel Gastronomi Ürünlerine Ait Hikâyelerin DestinasyonPazarlamasında Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hikâyeler, olayların nesilden nesile aktarımını sağlayan bir iletişim aracı olarak, kültürel turizmin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamakta ve destinasyonlara farklı bir çekicilik unsuru katarak benzersiz bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. Başlı başına destinasyon çekicilik unsuru olduğu bilinen yerel yiyeceklerin ana tema olarak kullanıldığı hikâye anlatımı uygulamaları bilinirlik sağlama, tüketicide merak uyandırma ve yerel yiyeceklerin tek başına elde edebileceği çekicilik başarısından fazlasını elde edebilme noktasında önemli rol oynamaktadır. Hikâye ve yerel yiyecek gibi iki çekici unsurun bir arada kullanımı merak uyandırmaktan daha da etkili olacaktır. Gastronomik ürünlerin pazarlanmasında hikayelerin kullanımının araştırıldığı bu çalışma bir alan yazın taramasıdır. Çalışmada turizmde destinasyon çekicilik unsuru olan yerel yiyeceklerin pazarlanmasında; hikâye anlatımı ve gastronomi biliminin, bir arada, nasıl kullanılabileceği ve nelerin göz önüne alınması gerektiği açıklanmaktadır. Hikâye anlatımının ne şekilde kullanılması durumunda ülke/bölgeye hangi faydaları sağlayabileceği, Türkiye’ de hangi ürünlerin bu çalışmalar içinde yer bulabileceği, duygulara hitap etme ve hafızada yer tutma becerisi ile gastronomi biliminin birleştirilmesinin potansiyel turiste hitap etme gücünün ne boyutta olabileceği araştırılmaktadır. Çalışmanın sonunda gastronomik ürünlerin pazarlama çalışmalarında hikâyelerin kullanılmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

2

Künye