Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Henüz yeni bir enstrüman olan sukukun vergilendirilmesine ilişkin birçok problem yer almaktadır. Sukuk birçokvarlık transferini bünyesinde barındırdığından, ek vergilerortaya çıkabilmekte ve sukuk geleneksel tahvile karşı vergisel açıdan dezavantajlı bir konuma düşmektedir. Söz konusu vergi sorunlarını gidermeye çalışan birçok ülke isesukuka yönelik vergisel düzenlemelerde bulunmaktadır.Vergisel düzenlemelerde bulunan ülkeler arasında şüphesiz Türkiye de yer almaktadır. Ancak Türkiye’de sukukunvergilendirilmesi konusunda birtakım problemler söz konusudur. Bu problemlerden en önemlisi ise Türkiye’dekivergisel düzenlemelerin sadece ijara sukuka (kira sertifikası) yönelik olmasıdır. Bu problem Türkiye’de sukuk piyasasının gelişimini engellerken, problemin çözülmesiTürkiye’ye birtakım avantajlar sağlayabilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

2

Künye