Üniversiteler Tarafından Yurtiçine ve/veya Yurtdışına Verilen Hizmetler ile Yurtiçine ve/veya Yurtdışına Satılan Mallardan Elde Edilen Gelirlerin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Üniversitelerin (devlet ve vakıf) bünyelerinde gerek araştırma geliştirme (AR-GE) ve gerekse üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri ürünlerin ve/veya üniversitenin bilgi ve yazılım kapsamındaki faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetlerinin yurtdışına satılması (verilmesi) karşılığında elde edilen gelirlerin vergi yasaları (Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi, Karma Değer Vergisi) karşısındaki durumu analiz edilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Dünyası Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

500

Künye