Bankacılık sektöründe operasyonel riskin minimize edilmesi ve altı sigma uygulamaları

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletmelerin anahtar süreçlerinin performansının arttırılmasında Altı Sigma metodolojisinin ve onun araçlarının kullanılması popüler bir biçimde kabul görmektedir. Bu ortamda bulunan ve ayakta kalmak isteyen işletmelerin oluşan bu dev pazarlardan bir pay alabilmek için yapmaları gereken; müşterilerinin isteklerini tamamıyla karşılamak, hatta onlara beklentilerinin üzerinde mal ve hizmetleri sıfır hatayla, en çabuk, kalitatif beklentilere en uygun ve en ucuz bir şekilde sunmaktır. Hem stratejik hem de taktiksel olarak süreçlerin gelişmesine odaklanarak Altı Sigma, kaliteyi arttırarak, maliyetleri minimize ederek, innovasyonu teşvik ederek, müşteri ilişkilerini derinleştirerek, kurum kültürlerini güçlendirerek, müşterilerin olağanüstü finansal başarılarını da sağlamaktadır. Son yıllarda etkin risk yönetimi finansal kuruluşların faaliyetlerini sürdürmelerini belirleyen en önemli etkenlerden birisi durumuna gelmiştir. Operasyonel risk finansal piyasalara yön veren kuruluşlarda özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan büyük miktarlı kayıp olaylarıyla risk yönetimi gündeminin ilk sırasına yerleşmiştir. Diğer birçok riske göre de operasyonel risk, bankacılık sektörünün artan hacmi ve karmaşıklığı içerisinde zararlı yönleri olan büyük bir potansiyel olarak meydana çıkmaktadır. Basel komitesinin son önerisine göre de ticari bankaların operasyonel riske yaklaşımlarına dair ileri ölçümleri kullanmalarına izin verilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye