1766 Tarihli Bir Hamam Defterine Göre İstanbul Vakıf Hamamları

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makale, Osmanlı İstanbulu’nda 1180/1766 tarihinde mevcut vakıf hamamlarına ilişkin oluşturulmuş bir hamam yoklama defterini incelemektedir. Bu defter İstanbul’da mevcut 195 hamamı, yerleri, bağlı bulundukları vakıfları, kira gelirleri, gedik sahipleri ve kiracıları ile kayıt altına almaktadır. Defterde yer alan sayısal ve mekânsal veriler ışığında, bu çalışma 18. yüzyıl ortalarında Osmanlı İstanbulu hamamlarının kapsamlı bir mekânsal dağılımını yapmayı, hamamların özel mülk ya da vakıf olduğunu tespit etmeyi, gedik sahipleri ve müstecirlerinin sosyal profilini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, İstanbul hamamlarına dair şimdiye kadar bilinen en kapsamlı hamam tahririnin transkripsiyonunu vermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vakıflar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

53

Künye