Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri

dc.contributor.authorKoşan, Naime İrem
dc.contributor.authorÖzkan, Turgut
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul (BİST)’da pay senetleri işlem gören çimento şirketinin firmalarının, faaliyet ve nakit döngüsünün firma ve sektör bazında etkilerini belirleyerek, bu etkilerin hem firma hem sektör bağlamında finansal performansı nasıl şekillendirdiğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada on dört çimento şirketinin firma ve sektör bazında faaliyet ve nakit döngüleri hesaplanmış ve her iki döngünün belirlenen performans kalemleri üzerine etkileri panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz, 1997-2018 yıllarının üçer aylık periyodlarını kapsamaktadır. Analizden elde edilen sonuçlara göre işletme döngüsünü duran varlıklar ve finansal giderler etkilemektedir. Buna ek olarak, ilgili dönemde, ortalama stok ve ortalama ödeme süreleri finansal giderler üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.en_US
dc.identifier.doi10.24988/ije.202136103
dc.identifier.endpage41en_US
dc.identifier.issn1308-8173
dc.identifier.issn1308-8505
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.trdizinid1110021en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24988/ije.202136103
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1110021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2323
dc.identifier.volume36en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİzmir iktisat dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFaaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar