ŞARKICI VE ŞARKICI OLMAYAN BİREYLER ARASINDA SES ŞİDDETİ İLE AERODİNAMİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sesin aerodinamik parametrelerinden subglottal basınç;fonasyon için aerodinamik itici bir güç iken ses şiddetiniarttırmada primer etkendir. Bu çalışmanın amacı şarkıcıbireyler ile şarkıcı olmayan bireyler arasında sesin aerodinamik parametreleri ile ses şiddet düzeyi arasındakiilişkiyi incelemektir. Çalışmaya 20 gönüllü ses eğitimialmış opera şan öğrencisi kadın-erkek ile ses eğitimialmamış 20 gönüllü kadın-erkek tıp fakültesi öğrencisikatıldı. Katılımcıların AeroviewPro PhonatoryAerodynamics System seti ile aerodinamik bileşenlerden subglottal hava basıncı, subglottal hava akımı ve sesbasınç düzeyi (sound pressure level/SPL) verileri belirlendi. Subglottal hava akımı ses eğitimi almamış öğrencilerde (1,96±0,54) opera şan öğrencilerinden(1,48±0,31) daha yüksek bulundu (P=0,005). Subglottalhava basıncı ise ses eğitimli grupta (14,36±2,99) seseğitimi almamış grup ortalamasından (11,32±3,47) daha yüksek değerler gösterdi (P=0,005). Ses şiddet düzeyi ortalaması ses eğitimi almış kişilerde (108,53 ± 3,48)ses eğitimi almamış kişilere oranla (101,43 ± 4,52) dahayüksek bulundu (P=0,001). Subglottal basınçtaki artışınses şiddetinde artışa yol açtığı verilerle doğrulanmıştır.Şarkı söylemek aerodinamik açıdan laryngeal yapılarınetkin kullanımını öğretmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

1

Künye