IMF – Türkiye ilişkileri ve bankacılık sektörü

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçmişten günümüze kuruluş amacı, zaman içerisinde değişen rolü, küresel ekonomi için taşıdığı önem öncelikle değerlendirilmiştir. Kuruluş aşamasında temel hedefi olan üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarına yardımcı olmak ile küresel ticareti ve ekonomiyi geliştirmek hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ülke örnekleri verilerek ele alınmıştır. IMF operasyonlarının başarıları ve başarısızlıkları, kuruluşa yapılan eleştireler bu düzlemde incelenmiştir. IMF – Türkiye ilişkilerine özel bir ilgi gösterilerek, yapılan Stand-By anlaşmaları tarihsel süreç içerisinde tahlil edilmiştir. Son olarak Ekim 2009’da İstanbul’da gerçekleştirilen IMF – Dünya Bankası Toplantıları’na değinilerek Türkiye özelinde, toplantıların ekonomiye ve bankacılık sektörüne olası etkileri vurgulanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

47

Künye