Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Lise öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını araştırmayı ve HIV/AIDS ile ilgili alınan bilginin hangikaynaklardan elde edildiğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Beykent Eğitim Kurumlarının 10,11. sınıflarında okuyan 74ü erkek ve 39u kız toplam113 öğrenci çalışmaya katılmıştır.Anket soruları daha önce araştırmacılar tarafından geliştirilen ve UNICEFin uyguladığı bir anketten yararlanılarak bilgi ve davranışbiçimlerini değerlendiren 22 sorudan oluşturulmuştur. Anket öğrencilere birebir görüşme metoduyla uygulanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin bilgi sorularına verdiği doğru cevap oranı erkeklerde ortalama %71.8±10.9,kızlarda %73.4±9.2 bulunmuştur.Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hastalığın etkeninin virüs olduğunu (%96.4) bilmektedir. Hastalığın kan testi ile tespit edildiğini (%93.0)belirtmelerine rağmen testin adının Elisa testi olduğunu %31i bilmektedir. Tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu %42.4si belirtmiştir.Öğrencilerin %49.1u AIDSli bir kişinin başka birçok hastalığa sahip olmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu HIV ile ilgili bilgileri ensık konferanslardan ve TVden edindiklerini bildirmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %20sinde AIDSli hastaya karşı olumsuz tutum-hastayıreddetme saptanmıştır.Sonuç: Öğrencilerin HIV/AIDS hakkında-ki bilgi düzeyinin iyi seviyede olduğunu görülmektedir. Sahip olunan bilgi oranının tutum vedavranışlara yeteri kadar yansımadığı görülmüştür. Öğrencilerin aile içinde de faydalı bilgi edinmeleri için velilerle işbirliği yapılması gereğiortaya çıkmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bakırköy Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye