Âşık paşa ve Alî Şîr Nevâyî’de Türkçe sevgisi ve Türkçenin gücü

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Âşık Paşa ve Nevâyî, birbirinden beş bin km. uzaklıktaki iki Türklük mekânında, yedi yüz ve beş yüzyıl önceki bir zaman diliminde yaşamış Türk Edebiyatının iki seçkin temsilcisidir. Her iki şair de Türkçe yazmaktan mutlu olmuşlar, devrin edebiyat dili Farsçaya rağbet etmemişler, Türkçenin Farsçaya üstünlüğü kanıtlamaya çalışmışlardır. Türkçe, 1. dünyanın en eski dillerinden biri, 2. dünyanın en geniş mekânlarından birine yayılmış dillerinden biri, 3. dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri, 4. dünyanın en zengin dillerinden biri, (a. Ses ve musiki zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım gücü bakımından) 5. dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri durumundadır. Türkçeyi iyi öğrenelim, anlayalım ve anlatalım. Bugün Türkçenin sorunu yoktur. Türkçeyi bilmeyenlerin, anlamayanların, iyi öğrenmeyenlerin Türkçe sorunu vardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Dünyası Araştırmaları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

96

Sayı

190

Künye