Cihaz, Program, Şifre ve Güvenlik Kodlarının Bilişim Suçlarının İşlenmesi Amacıyla İmal ve Ticareti Suçu

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) “Yasak Cihaz ve Programlar” başlıklı 245/A maddesinde cihaz, program, şifre ve güvenlik kodlarının bilişim suçlarının işlenmesi amacıyla imal ve ticareti suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun TCK’nın “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 10. Bölümünde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi cezalandırılacaktır. Çalışmada bu suçun TCK m. 245/A’daki kanuni düzenleniş şekline, Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nde yer alan düzenleme ile farklarına yer verilerek, hukuki konusu, maddi konusu, faili, mağduru, unsurları, ortaya çıkış biçimleri, nitelikli halleri, yaptırımı ve muhakemesi incelenmiştir. İlaveten, suç ile ilgili doktrinde yer alan görüşlere yer verilmiş, ilgili problemler, tartışmalı konular ve bu problemlerle ilgili çözüm tavsiyelerine değinilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Terazi Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

142

Künye