Stratford Canning Albümü: 1809 İstanbulu’nda Mekân Tahayyülleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Osman KÖSE

Erişim Hakkı

Özet

Bu makale İngiltere’nin 19. yüzyılda doğudaki gözü olan Stratford Canning’e ait olan tasvir koleksiyonu hakkındadır. 1809 yılında İngiliz elçiliğine birinci kâtip olarak gelen Canning, Osmanlı başkentinin “azameti, giyimlerin renkliliği, konuşulan dillerin çeşitliliği”nden etkilenmiş, şahit olduğu gündelik hayat pratiklerini, kıyafetleri ve mekânları yerli bir Rum sanatçıya resmettirmiş ve bir albüm meydana getirmiştir. Bugün Victoria ve Albert Müzesi’nde bulunan bu albümde toplam 125 adet Osmanlı İstanbulu ile ilgili tasvir yer almaktadır. Bu 125 adet tasvirin 83’ü kıyafet albümü mahiyetinde olup toplumun farklı katmanlarından kişileri betimlemektedir. Geriye kalan 42’si ise İstanbul’da gündelik yaşam kareleri, çeşitli semtlerin panoramik görüntüleri ve şehir mekânları tasvirleridir. Tasvir edilen şehir mekânları arasında meydan çeşmesi, derviş tekkesi, bedesten, kahvehane, camii avlusu, kebapçı dükkânı ve hamam gibi şehir sakinlerine sosyalleşme imkânı sunan mekânlar yer almaktadır. Bu makale 19. yüzyılın başında Osmanlı İstanbulu’na dair renkli mekân tahayyülleri sunan bu albümü incelemekte ve bu mekân temsillerinin Osmanlı minyatür geleneği ile Avrupaî resim ve perspektif geleneklerini birleştirdiğini ve İstanbul’da şehir mekânlarına dair çok renkli ve katmanlı bir temsil sunduklarını ileri sürmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Stratford Canning, Osmanlı İstanbulu, Mekân, Görsel Temsil

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

History Studies, Volume 12 Issue 4, 2020