ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMINA GÜNCEL BİR BAKIŞ: KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİNİN KÜRESEL PAZARLARDAKİ ROLÜ

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede Hannan ve Freeman tarafından ortaya konan ve bulunduğu dönemin önemlibir boşluğunu dolduran örgütsel ekoloji kuramının ve yaklaşımlarının, günümüzün küreselpazarlarında geçerliliği olmadığı savunulmuş ve buna bağlı olarak güncel bir bakış açısı getirilmeyeçalışılmıştır. Bu bağlamda günümüzün büyük güçleri olarak bilinen kamu iktisadi teşekkülleriincelenmiş ve onların pazarlardaki baskın konumu göz önünde bulundurulmuştur. Bu örgütlerinhem pazardaki diğer firmalara rakip olması hem de devlet olarak kanun koyucu şeklinde yeralmasıyla, örgütsel ekolojinin doğal seçilim sürecinin anlamını yitirdiği ve bu durumun buörgütlerin seçiciliği altında yapay seçilim süreci olarak pazarları şekillendirdiği savunulmaktadır.Bu bağlamda kuramın diğer yaklaşımları da eleştirilmiş ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlarönerilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

58

Künye